صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : جمعه 31 شهریور 96


مدیریت
 
مدیریت فعلی


 نام ونام خانوادگی:
محمد داوری 
 آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی 
 مدت تصدی:
 از سال 1394 تا کنون
 تلفن:33257412 
 پست الکترونیکی:
 sanat@uk.ac.ir
   


مدیریت سابق

 نام ونام خانوادگی:عبدالحميد جعفري                   
 رتبه علمی:
دانشیار 
 آخرین مدرک تحصیلی:دکترا متالورژي
 مدت تصدی:
 از سال 1389تا سال 1394 
 پست الکترونیکی:
 jafari.a.h@uk.ac.ir

 
 نام ونام خانوادگی:سعيد سريزدي  
 رتبه علمی:
استاد 
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا برق
 مدت تصدی:
 از سال 1389تا سال 1389
 پست الکترونیکی:
Saryazdi@uk.ac.ir 
  
 نام ونام خانوادگی:  امير صرافي
 رتبه علمی:
دانشیار 
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا شيمي
 مدت تصدی:
 از سال 1388 تا سال 1389
 پست الکترونیکی:
 msaeedmz@uk.ac.ir

 
 نام ونام خانوادگی: حسين نظام آبادي پور
 رتبه علمی:
استاد 
 آخرین مدرک تحصیلی:  دکترا برق
 مدت تصدی:
از سال 1387 تا سال 1388
 پست الکترونیکی:
 Nezam@uk.ac.ir
  
 نام ونام خانوادگی: حميد رضا حري
 رتبه علمی:
استادیار 
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا اقتصاد
 مدت تصدی:
 1386 تا 1387
 
ارتباط با دانشگاه | تماس با ما | نقشه سایت | Site in English
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.