صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : جمعه 31 شهریور 96


سابقه کارآفرینی در ایران و دنیا

سابقه کارآفريني در ايران

علي رغم اينکه در کشورهاي پيشرفته دنيا از اواخر دهه 1970 به بعد به موضوع کارآفريني توجه جدي شده وحتي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه هم از اواخر دهه 1980اين موضوع را مورد توجه قرار داده اند، در کشور ما تا شروع اجراي برنامه سوم توسعه، توجه چنداني به کارآفريني نشده بود. حتي در محافل علمي ودانشگاهي  نيز به جزء موارد بسيار نادر، فعاليتي در اين زمينه صورت نگرفته بود. مشکل بيکاري و پيش بيني حادتر شدن آن در دهه 1380موجب شد که در زمان تدوين برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه کارآفريني مورد توجه قرارگيرد. در برنامه اخير ، توسعه کارآفريني در سطح وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، جهاد کشاورزي، صنايع ومعادن و فلزات وهمچنين موسسه جهاد دانشگاهي به دليل ارتباط با فعاليتهاي آنها، مطرح شده است.سابقه کارآفريني در دنيا

دراوايل سده شانزدهم ميلادي کساني را که در کارماموريت نظامي بودند کارآفرين مي خواندند وپس از آن نيز براي مخاطرات ديگر نيز همين واژه با محدوديت هايي مورد استفاده قرار گرفت. از حدود سال 1700 ميلادي به بعد در باره پيمانکاران دولت که دست اندرکار امور عمراني بودند، از لفظ کارآفرين زياد استفاده شده است.

کارآفريني وکارآفرين اولين بار مورد توجه اقتصاد دانان قرارگرفت وهمه مکاتب اقتصادي از قرن شانزدهم ميلادي تا کنون به نحوي کارآفريني را در نظريه هاي خود تشريح کرده اند. ژوزف شومپيتر با ارائه نظريه توسعه اقتصادي خود در سال 1934که همزمان با دوران رکود بزرگ اقتصادي بود، موجب شد تا نظر او در خصوص نقش محوري کارآفرينان در ايجاد سود، مورد توجه قرار گيرد و به همين دليل وي را"پدر کارآفريني" لقب داده اند.

از نظر وي"کارآفرين نيروي محرکه اصلي در توسعه اقتصادي است" ونقش کارآفريني عبارت است از"نوآوري يا ايجاد ترکيب هاي تازه از مواد". همچنين کارآفريني از سوي روانشناسان و جامعه        شناسان با درک نقش کارآفرينان در اقتصاد و به منظور شناسايي ويژگيها و الگوهاي رفتاري آنها با بررسي و تحقيق در خصوص آنان مورد توجه قرار گرفته است.    


ارتباط با دانشگاه | تماس با ما | نقشه سایت | Site in English
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.